Leerlingenraad

In de leerlingenraad van de Oranje Nassauschool wordt kinderen gevraagd mee te denken over alles wat hen op school aangaat. Aan het begin van het nieuwe schooljaar kunnen kinderen uit de groepen 6 t/m 8 zich verkiesbaar stellen en worden er in de betreffende groepen verkiezingen gehouden.